Sản phẩm - Tư vấn giải pháp & cung cấp thiết bị Âm Thanh, Ánh Sáng chuyên nghiệp

Sản phẩm - Tư vấn giải pháp & cung cấp thiết bị Âm Thanh, Ánh Sáng chuyên nghiệp

Sản phẩm - Tư vấn giải pháp & cung cấp thiết bị Âm Thanh, Ánh Sáng chuyên nghiệp

Sản phẩm - Tư vấn giải pháp & cung cấp thiết bị Âm Thanh, Ánh Sáng chuyên nghiệp

Sản phẩm - Tư vấn giải pháp & cung cấp thiết bị Âm Thanh, Ánh Sáng chuyên nghiệp
Sản phẩm - Tư vấn giải pháp & cung cấp thiết bị Âm Thanh, Ánh Sáng chuyên nghiệp

Sản phẩm

Blackline X8

17,208,000đ

100% Off

Blackline X10

25,680,000đ

100% Off

Blackline X12

30,456,000đ

100% Off

Blackline X15

36,480,000đ

100% Off

Blackline X115

38,925,000đ

100% Off

Blackline X118

46,725,000đ

100% Off

Blackline X218

72,160,000đ

100% Off

DSP Controller M206i

35,000,000đ

100% Off

D40i

36,500,000đ

100% Off

FFA-4004

86,450,000đ

100% Off

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 885 879