Loudspeaker | Optimal-Audio | Loa chính hãng Vương Quốc Anh

Loudspeaker | Optimal-Audio | Loa chính hãng Vương Quốc Anh

Loudspeaker | Optimal-Audio | Loa chính hãng Vương Quốc Anh

Loudspeaker | Optimal-Audio | Loa chính hãng Vương Quốc Anh

Loudspeaker | Optimal-Audio | Loa chính hãng Vương Quốc Anh
Loudspeaker | Optimal-Audio | Loa chính hãng Vương Quốc Anh

Loudspeaker

WE MAKE FOR MUSIC

Cuboid 3

Cuboid 3 là loa 3 inch thụ động toàn dải, hai đường tiếng, được thiết kế để mang lại chất lượng âm thanh vượt trội với kích thước rất nhỏ, dành cho các...
Xem chi tiết

Cuboid 3TX

Cuboid 3TX là loa 3 inch thụ động toàn dải, hai đường tiếng, được thiết kế để cho chất lượng âm thanh vượt trội với kích thước rất nhỏ, dành cho các ứng...
Xem chi tiết

Cuboid 5

Cuboid 5 là loa toàn dải, hai đường tiếng, loa 5 inch thụ động được thiết kế để mang lại chất lượng âm thanh vượt trội với kích thước hình thức rất nhỏ,...
Xem chi tiết

Cuboid 5TX

Cuboid 5TX là loa toàn dải, hai chiều, loa 5 ”thụ động được thiết kế để mang lại chất lượng âm thanh vượt trội với kích thước rất nhỏ, dành cho các...
Xem chi tiết

Cuboid 8

Optimal Cuboid 8 là loa toàn dải, hai chiều, passive, 8” được thiết kế để vượt trội hơn so với kích thước nhỏ gọn của nó. Đối với khoảng cách từ ngắn...
Xem chi tiết

Cuboid 10

Optimal Cuboid 10 là loa passive toàn dải, hai chiều, 10” được thiết kế để vượt trội với kích thước nhỏ gọn. Ở khoảng cách từ ngắn đến trung bình, Cuboid...
Xem chi tiết

Cuboid 12

Optimal Cuboid 12 là loa toàn dải, hai chiều, passive, 12 ”được thiết kế để trình diễn. Đối với các trình ứng dụng yêu cầu thêm công suất và hiệu suất,...
Xem chi tiết

Cuboid 15

Optimal Cuboid 15 là loa toàn dải, hai chiều, passive, 15” được thiết kế để trình diễn. Đối với bất kỳ trình ứng dụng nào yêu cầu đầu ra lớn, Cuboid 15...
Xem chi tiết

Sub 10

Optimal Sub 10 là một loa siêu trầm 10”, passive  được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu tăng cường tác động và hiệu suất tần số thấp theo dải loa...
Xem chi tiết

Sub 15

Optimal Sub 15 là loa siêu trầm nhỏ gọn, hiệu suất cao, passive, 15" được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu tăng cường tác động và hiệu suất tần số thấp...
Xem chi tiết

Up 3

Optimal Up 3 là một loa âm trần 3 inch kín, passive, mang lại góc phủ nhất quán và âm thanh rõ ràng, sắc nét phù hợp với nhiều môi trường thương mại từ khách sạn...
Xem chi tiết

Up 4O

Optimal Up 4O là một loa âm trần 4 inch kín, dạng mở, passive, mang lại góc phủ nhất quán và âm thanh rõ ràng, sắc nét phù hợp với nhiều môi trường thương mại từ...
Xem chi tiết

Up 4S

Optimal Up 4S là một loa âm trần 4 inch hai chiều, kín, passive, mang lại góc phủ nhất quán và đầy đủ tần số âm thanh, phù hợp với nhiều môi trường thương mại...
Xem chi tiết

Up 4

Optimal Up 4 là một loa âm trần 4 inch hai chiều, kín, passive, mang lại góc phủ nhất quán và đầy đủ tần số âm thanh, phù hợp với nhiều môi trường thương mại...
Xem chi tiết

Up 6

Optimal Up 6 là loa âm trần 6 inch passive, hai chiều, phạm vi phủ âm nhất quán và đầy đủ tần số âm thanh cho một loạt các môi trường thương mại, nơi mà yêu cầu...
Xem chi tiết
Hotline tư vấn miễn phí: 0888885879
Top