Thiết bị quản lý hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

Thiết bị quản lý hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

Thiết bị quản lý hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

Thiết bị quản lý hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

Thiết bị quản lý hệ thống âm thanh chuyên nghiệp
Thiết bị quản lý hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

DriverRack

WE MAKE FOR MUSIC

DriverRack Venu360

DriveRack VENU360 từ DBX là bộ xử lý quản lý loa được thiết kế để bảo vệ và tối ưu hóa cho kỹ sư FOH, màn hình sân khấu, hệ thống delay và hệ thống...
Xem chi tiết
Hotline tư vấn miễn phí: 0888885879
Top