Thiết Bị Âm Thanh Martin-Audio - Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Thiết Bị Âm Thanh Martin-Audio - Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Thiết Bị Âm Thanh Martin-Audio - Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Thiết Bị Âm Thanh Martin-Audio - Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Thiết Bị Âm Thanh Martin-Audio - Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM
Thiết Bị Âm Thanh Martin-Audio - Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Controller

WE MAKE FOR MUSIC

Martin-Audio DX0.5

Martin-Audio DX 0.5 cung cấp EQ, phân tần, xử lý và bảo vệ hệ thống. Bộ xử lý loa DX 0.5 tối ưu hóa hoàn toàn cho cả hệ thống loa thụ động (Passive) và loa...
Xem chi tiết
Hotline tư vấn miễn phí: 0888885879
Top