Controller Martin-Audio | Thiết bị điều khiển hệ thống loa chuyên nghiệp

Controller Martin-Audio | Thiết bị điều khiển hệ thống loa chuyên nghiệp

Controller Martin-Audio | Thiết bị điều khiển hệ thống loa chuyên nghiệp

Controller Martin-Audio | Thiết bị điều khiển hệ thống loa chuyên nghiệp

Controller Martin-Audio | Thiết bị điều khiển hệ thống loa chuyên nghiệp
Controller Martin-Audio | Thiết bị điều khiển hệ thống loa chuyên nghiệp

Controller

WE MAKE FOR MUSIC

Martin-Audio DX0.5

Martin-Audio DX 0.5 cung cấp EQ, phân tần, xử lý và bảo vệ hệ thống. Bộ xử lý loa DX 0.5 tối ưu hóa hoàn toàn cho cả hệ thống loa thụ động (Passive) và loa...
Xem chi tiết
Hotline tư vấn miễn phí: 0888885879
Top