Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam
Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

BETA Series

WE MAKE FOR MUSIC

BETA58A-X

MICRO SHURE BETA 58A-X Shure Beta 58A-X dòng micro được thiết kế phù hợp với các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp hoặc hệ thống âm thanh phòng thu. Là sản phẩm...
Xem chi tiết
Hotline tư vấn miễn phí: 0888885879
Top