Quán Bar TIPSY

Quán Bar TIPSY

Quán Bar TIPSY

Quán Bar TIPSY

Quán Bar TIPSY
Quán Bar TIPSY

TIPSY - EATERY & DRINGKING

TIPSY được B-STAR cung cấp giải pháp âm thanh Martin-Audio với giòng sản phẩm Black Line X12, X10 nhỏ gọn & Sub SX218.

CẤU HÌNH GỒM CÓ: Sau đây là một số hình ảnh của dự án Tipsy

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: 0888885879
Top