Shure SLX Series - Thiết Bị Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Shure SLX Series - Thiết Bị Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Shure SLX Series - Thiết Bị Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Shure SLX Series - Thiết Bị Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

Shure SLX Series - Thiết Bị Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM
Shure SLX Series - Thiết Bị Âm Thanh Chuyên Nghiệp HCM

SLX Series

Shure SLX24A/SM58

22,680,000đ

100% Off

Shure SLXD24DA/B58

48,740,000đ

100% Off

Shure SLXD24DA/SM58

45,460,000đ

100% Off

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 885 879