Pioneer | Thiết bị DJ và Controller | B-Star Sound & Lighting

Pioneer | Thiết bị DJ và Controller | B-Star Sound & Lighting

Pioneer | Thiết bị DJ và Controller | B-Star Sound & Lighting

Pioneer | Thiết bị DJ và Controller | B-Star Sound & Lighting

Pioneer | Thiết bị DJ và Controller | B-Star Sound & Lighting
Pioneer | Thiết bị DJ và Controller | B-Star Sound & Lighting

Pioneer

CDJ-3000

66,450,000đ

100% Off

XDJ-RX2

41,950,000đ

100% Off

XDJ-XZ

65,300,000đ

0% Off

XDJ-RR

26,350,000đ

0% Off

XDJ-RX3

57,990,000đ

100% Off

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 885 879