DBX DriveRack Venu360 | Thiết bị quản lý hệ thống loa chuyên nghiệp

DBX DriveRack Venu360 | Thiết bị quản lý hệ thống loa chuyên nghiệp

DBX DriveRack Venu360 | Thiết bị quản lý hệ thống loa chuyên nghiệp

DBX DriveRack Venu360 | Thiết bị quản lý hệ thống loa chuyên nghiệp

DBX DriveRack Venu360 | Thiết bị quản lý hệ thống loa chuyên nghiệp
DBX DriveRack Venu360 | Thiết bị quản lý hệ thống loa chuyên nghiệp

DriverRack Venu360

Mã sản phẩm: DBX-Venu360
Giá: 25.500.000đ

DriveRack VENU360 từ DBX là bộ xử lý quản lý loa được thiết kế để bảo vệ và tối ưu hóa cho kỹ sư FOH, màn hình sân khấu, hệ thống delay và hệ thống loa trong các câu lạc bộ, sự kiện âm nhạc ngoài trời hoặc trong nhà.

Thông tin chi tiết

Tính năng chính:

Xử lý đầu vào

Xử lý đầu ra

 Bộ định tuyến không dây đã kiểm tra:

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 885 879
Top