Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam
Shure Beta Series - Thiết bị âm thanh chính hãng chuyên nghiệp nhất Việt Nam

BETA Series

BETA58A-X

5,380,000đ

100% Off

Hotline tư vấn miễn phí: 0888 885 879