KINGSMAN NIGHTCLUB - CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG B-STAR

KINGSMAN NIGHTCLUB - CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG B-STAR

KINGSMAN NIGHTCLUB - CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG B-STAR

KINGSMAN NIGHTCLUB - CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG B-STAR

KINGSMAN NIGHTCLUB - CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG B-STAR
KINGSMAN NIGHTCLUB - CÔNG TY ÂM THANH ÁNH SÁNG B-STAR

KINGSMAN NIGHTCLUB

KingsMan NightClub được công ty B-Star triển khai hệ thống âm thanh line array Fly và hệ thống ánh sáng Maxlingt pro

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: +84 88888 5879
Top